Obsługa inwestycji budowlanych

Draft Studio oferuje usługę obejmującą przeprowadzenie cyklu inwestycyjnego obejmującego w swojej formie:

  • wybór biura projektowego, które wykona niezbędny do pozwolenia na budowę projekt budowlany i wykonawczy,
  • reprezentowanie Inwestora w fazie projektowania pod ustalonym kątem: doboru materiałów, technologii z uwagi na optymalizację kosztów, termin wykonania inwestycji lub innych preferencji,
  • wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
  • przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy inwestycji,
  • koordynacja prac budowlanych pod kątem harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  • pomoc przedsiębiorstwom w złożeniu oferty do przetargu publicznego oraz komercyjnego, w zakresie wykonania kosztorysu ofertowego jak również skompletowania pozostałych dokumentów formalno-prawnych, zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.